ШКІЛЬНЕ ДЖЕРЕЛЬЦЕ

Установка «ШКІЛЬНЕ ДЖЕРЕЛЬЦЕ» доочищує питну воду централізованого водопостачання від шкідливих домішок за рахунок комбінації сучасних технологій аерації, мікрофільтрації та сорбційної обробки.
"Шкільне джерельце" суттево покращує:
• мікробіологічні
• паразитологічні
• неорганічні
• органічні
• органолептичні
• радіоаційні
показники питної води
Однією з актуальних проблем централізованого водопостачання є необхідність доочистки питної води по місцю її споживання. Погіршення якості води обумовлене її мінеральним і органічним складом.
Небажані присмаки і запахи викликаються неорганічними сполуками і органічними речовинами природного та штучного походження.
Органічні речовини сприяють розвитку мікроорганізмів, що виділяють у зовнішнє середовище сірководень, аміак, органічні сульфіди, меркаптани. Незважаючи на прийняті законодавчі заходи все ще спостерігається скидання промислових стічних вод у поверхневі водойми, що призводить до їх забруднення мінеральними та органічними сполуками. Серед них солі важких металів, нафта і нафтопродукти, синтетичні аліфатичні спирти, поліфеноли, кислоти, пестициди, поверхнево8активні речовини (ПАР) та ін. Особливу небезпеку становлять хлорорганічні сполуки, пестициди та ПАР.

На малюнку показаний пристрій і його принцип роботи.
Вода під тиском надходить у вхідну частину пристрою, де потік спрямовується через фільтр8сітку (1) в інжектор (2). В ньому вода під розрідженням збагачується повітрям після чого починаються реакції окислення, та витіснення з води розчинних летючих і супутніх газів. Далі вода попадає в сепаратор (3). Робота сепаратора повітря основана на принципі злиття мікробульбашок. Це означає, що маленькі бульбашки повітря прилипають до поверхні спеціальних кілець, чи сітки і збираються разом, утворюючи великі бульбашки, які відокремлюються і спливають в повітряну камеру сепаратора. Звільнившись від летючих речовин, супутніх газів і залишків повітря вода поступає в перший корпус (4) на фільтрувальний елемент з середнім розміром пор 0,45 мікрон (5), що забезпечує очистку води від мікродомішок в тому числі патогенних мікроорганізмів.
Сорбційна обробка проводиться з використанням касети, заповненої сумішшю різних марок активованого вугілля (6).
Кількість повітря (кисню), що поступає в пристрій, залежить виключно від типу інжектора, що використовується, тиску, та швидкості потоку води.
Для фільтрації вхідного повітря на патрубок інжектора встановлюється фільтр.
Для періодичної дезінфекції «ШКІЛЬНОГО ДЖЕРЕЛЬЦЯ» в нічний час, на патрубок інжектора одягається трубка, через яку інжектором одноразово засмоктується розрахункова доза дезінфектанту (гіпохлориту натрію, перекису водню, ін.) без демонтажу корпусів і фільтрувальних елементів. При високих рівнях забруднення питної води патогенною мікрофлорою, пристрій може синхронно працювати в комплекті з озонатором, чи дозатором реагентів. «ШКІЛЬНЕ ДЖЕРЕЛЬЦЕ» рекомендується використовувати в дитячих шкільних та дошкільних закладах для забезпечення їдалень, та фонтанчиків чистою питною водою.